Offerings at the feet of Sai

NOTES


CREDIT: Many of the uploads here are from SP Archives..Sincere thanks to UPLOADERS AT SP ARCHIVES...

Disclaimer

These short audio clips are provided here only in the hope of enticing more audience for Carnatic music. Not to have any commercial advantage. venkatakailasam

'E'-SWARA


E'-SWARA is mainly for music downloads. The intent is to spread the musical

message of great Composers and Artists so as to reach as many listeners as possible.
They are provided here for educational purposes and for your listening pleasure. Please respect the rights of the artists and do not copy or reproduce these in any manner for commercial purposes.

Even though prominence is given to south Indian Carnatic music, there is no

disliking to other forms of music.

Music is divine

in whatever form it is .

WE NEITHER TAKE DONATIONS NOR CONTRIBUTIONS.

ADVERTISEMENTS NOT RESORTED TO

Care is taken not to include commercial clips as the rights of owners are

respected. However, any slip in this regard may be intimated to me by E Mail to

enable removal of same.

It is again requested not to use the downloads for commercial purpose.

In spite of this disclaimer if anybody resorted to this, it is at their own risk.

This Blog has plenty of songs to hear and watch

and a large number of materials to read about to keep one engaged fully.


Venkatakailasam@gmail.com




Listen to a concert a day..any time Part IV



Concert 156- Chittor Subramania Pillai..

http://www.mediafire.com/listen/5m9yr2qz47obb77/Concert_156-_Chittor_Subramania_Pillai_1.mp3


Concert Details:
001-rama_neevE-varnam-karaharapriya-thenmadam_narasimhachary
002--mahA_gaNapatE_pAlayashu-naTanArAyaNi
003-Ezh_isaiyAi-rUdrapriyA
004/5--Sri_Dhakshinamoorthe-Sankarabharanam-Misrajampa-Dhikshithar
006-paralOka_bhayamu_lEka-mandAri
007-Arivudayo-Chakravakam
008- darshanamu_sEya_nA_taramA-nArAyaNagauLa
009-Thulasidhala-Mayamalavagowlai-Rupakam-Tyagaraja
010-SaravanabhavaGuruGuhane-Shahana-SRPillai
011-Kapi-Javali-Tiruppugaz

Concert 157-Shri TM Thyagarajan..

http://www.mediafire.com/listen/sk2qedsssel4knd/Concert_157-_Shri_TM_Thyagarajan.mp3

01-inta_kOpamElarA-VARNAM-rAgamAlikA
Sri TM Thygarajan
Sri MS Gopalakrishnan
Sri Karaikudi R Mani …15-02-77
02-nenaruncarA_nApaini-simhavAhini
03-nandabalam-bhujangini
04-karunakari-muktidayini
05-harihari-suddha_saveri
06-gajavadana-todi
07-rAgam_tAnam_pallavi-latAngi
08-tiruppugazh-bageswari

Concert 158-SV Parthasarathy

http://www.mediafire.com/listen/c3jkiaqf74ajyyp/Concert_158-_Shri_SV_Parthasarathi.mp3

Concert details:
001-Brocheva-Kamas
002-dAcukOvalEna_dAsharathi-tODi
003-durusugA_krpa_jUci-sAvEri
004-anudinamunu_kAvumayya-bEgaDA
005-shrI_guruNA_pAlitOsmi-pADi
006-Era_nApai_inta_caukasEya-tOdi
007-raghuvara_nannu_marava-kAmavardhini
008--enta_bhAgyamu-sAranga
009-dUru_mAduvArEnE-khamAs-purandaradAsar
010-matim_dEhi_varamangE-kalyANi-vAnamAmalai_jIyar
011-Thillana-Kapi

Concert 160-Compositions on Sri Rama

( Ramanavami Special)

http://www.mediafire.com/listen/82b6y6cu0e7m3dd/Concert_160-_Compositions_on_Sri_Rama.mp3

Concert Detailas:
001-Rama Rama Gunaseema - Simhendramadhyamam - MSS-Swati Tirunal
002-sariyevvarE--SrIranjani--Adi—DKP
003-santAna_rAmasvAminam-hindOLavasantam-KJY-MSG-TVG
004-Veera hanumajaya-BVR-BVL
005--mannu_pugazh_kOshalai-rAgamAlike-Adhi-kulashEkhara_AzhwAr-BVR-BVL
006-mAnamulEda--hamir-kalyANi--Adi--Radha-Jayalakshmi
007-Tharaaka Danyasi-BMK
008-Ramadas-Paahiraama-Madhyamaavathi-Adi (Khanda Nadai)-BMK
009-mee valla guna dOsha mEmi Sri rAma -kApi-MSS
010-Anjaneya raghurama-Raga-saveri-Adi tala- Swathi-MSS
011--teliyalEru_rAma_bhakti-dhEnukA-KJY-MSG-TVG
012-SrI-rAma-pAdamA--amritavAhini--Adi—DKP
013-nithyam_ShrI_RAma_manthram_ShLoka_kEdhAragowLa-KJ Jesudas
014-evvarE-rAmayya--gangEyabhUShaNi--deshAdi--S-Ramanathan
015-shri_rAmam_ravikulAbdhi_sOmam-nArAyaNagauLa-KJY-MSG-TVG

Concert 161-RTP Shanmugapriya
Tanjore S Kalyanaraman with MSG AND TVG

http://www.mediafire.com/listen/5x7sj5046vmcw3c/Concert_161-_TSK-Shanmugapriya_RTP_TSK-MSG-TVG-II.mp3

Concert 159-Shri R Pitchumani..

http://www.mediafire.com/listen/kvkvcpau8b9cd7x/Concert_159-_Shri__R_Pitchumani-veena_1.mp3

Concert details:
01-vandE_anisham_aham_vAraNa-hamsadhvani
02-appa_rAmabhakti_yentO_gopparA-kAmavardhini
03-sarOja_daLa_nEtri_himagiri-shankarAbharaNam
04-ninnu_vinA_gati_gAna-kalyANi
05-mA_jAnaki_ceTTabaTTaga-kAmbOji
06-JANANI_NINNU_VINA-RITIGOWLA
07-SRI_SARASWATHI-AARABHI
08-sabhApatikku_vEru_deivam-Abhogi
09-attaruNam_abhayam-bhairavi
10-javali-pattabiramaiya
11--tiruppugazh

Concert 162-Shri.madhurai_r_shrirangam_iyengar-vocal

http://www.mediafire.com/listen/db7sa8kksckf77o/Concert_162-__Madurai_Sreerangam_Iyengar.mp3

Courtesy: Dr.N_shankara Narayana.

Contents:
01-intha_chalamu-varNa-bEgade-Adhi-vInAi_kuppayar
02-sanAthana_paramapAvana-phalamanjari-Adhi-thyAgarAja
03-vAdEra_dhaivamu-kAmavarDhini-Adhi-thyAgarAja
04-nI_bhajanagAna-nAyaki-Adhi-thyAgarAja
05-endhukithu_chapalamu-mandhAri-chApu-patNam_s_iyer
06-bhajana_shEyu-nArAyaNi-Adhi-thyAgarAja
07-thani_Avarthane-mrudhanga
08-nammina_vArini-bhairavi-Adhi-thyAgarAja
09-RTP-sAvEri-AlApane_thAna
10-RTP-sAvEri-pallavi-swara_rAgamAlike
11-thOm_thOm_thOm_thOm_thana_Dhirana-thillAna-kEdhAra
12-nI_nAma_rUpamulaku-sourAShtra-Adhi-thyAgarAja

Concert 163-Sangeetha Kalanidhi Shri TK Govindarao

http://www.mediafire.com/listen/f1c2inwzz3pc2tx/Concert_163-_Shri_TK_Govidarao.mp3
Concert Details:
001-Merusamanadhira-Mayamalava goula-Thyagaraja
002/3-Abhimanamen-Begada-Alapana-Pattnam Subramania Iyer
004/005-rAmacandram_bhAvayAmi-vasantA
006/007/8-yEnuDhanyaLo_Thodi_PurandaradAsaR
Above with MC and TU
009-JYOTHISWARUPINI-JYOTHISWARUPINI-Periaswamy Thooran
010-Enthavedu kondo-Sarasathi Manohari
011-pAhi-rAmachandra--yadukula-kAmbhOji--trishra-laghu

Concert 164- Ragam Thannam Pallavi

http://www.mediafire.com/listen/1p9ldwn9xern3oa/Concert_164-_Ragam_Thannam_Pallavi.mp3

Concert Details:
001-KVN-Bhogu... Ranga-Sankarabaranam
002-KJY -Pakkala nilapadi
003--Semmangud Srinivasa Iyer-ShriSathyanaaraayanam-SubhaPanthuvaraali-MDikshitar
005/006-BMK-Ragam Gamanasram Thalam
007-GNB -Sloka-VidyaPatim

Concert 165-Seerkazi Govindarajan

http://www.mediafire.com/listen/fbj95kozjwirwt7/Concert_165-Seerkazi_Govindarajan.mp3


01-gajavadhana_bEduvE-Hamsadhwani-Adhi-puranDhara_dhAsa
02-Thedi-Thiriyathe-Purvi-Kalyani
03-ADiya_pAda_darishanam-darbAr
04-Kaanamal-Veenile-Dhanyasi
05-arivuDaiyOr-cakravAkam
06-Sevikka-vendum-Aboghi
07a/b-SEERKAZHI_Unnaye_Ulaginil_Kalyani
08-Kumaran-Kural-Kharakarapriya

Concert 166-RTP-Ragamalika..

http://www.mediafire.com/listen/g85wwc5xqskb36w/Concert_166-RTP-Ragamalika.mp3
Concert details:
001-2-rAgam_tAnam_pallavi-rAgamAlikA-vasantha bairavi-TNS-MC- KVP-Uduppi Sridhar – Ghatam one hour +
003-RTP-in-sunAda-vinOdini-and-bhairavi-BMK-PC-DRMR-54.08mts.,
004-RTP-Ragamalika-KVN-CHADUR RAGA-Sankarabaranam/ Darbar/Thodi/Kalyani-53.15mts.,

Concert 167- Tamil kuyil-collection of songs in Tamil

http://www.mediafire.com/listen/9ene16jxrpn8ig2/Concert_167-_tamil__kuyil-collection_of_songs_in_Tamil.mp3

Concert details:
001-umaikkuriya_tiru-kAmavardhini-Subha_Ganesan
002-kannai thirandu par - bilahari - adi-TNS-Venkata kavi
003-vElA_charanam-bairavi-neelakanta_sivan-R_Vijayalakshmi-R_Chithra
004-sukha_vAzhvaDaindu-kOkilapriyA-BMK
005-yArenreNNAmalE-shankarAbharaNam-M Santhanam
006-bhavasAgaram_karaiEralAm-shanmughapriyA-Sri ram gangadharan-g.k.bharathy
007-Thunbam nergaiyil-MMD
008-ennil_kaninda_un-shankarAbharaNam-T.V.GOPALAKRISHNAN
009-karuttil_ennALum-kAmavardhini-KS Chitra-periyasAmy_tUran
010-MSS Malai pozuthinile

Concert 169-Compositionsof Tanjore Sankara Iyer

http://www.mediafire.com/listen/gzrmclcfjgjsngn/Concert_169-Compositionsof_Tanjore_Sankara_Iyer_1.mp3

Concert details:
01-MAlmarugan-VarNa-HindhOLa-Adhi-MLV
02-natajana_pAlini_nalinakAnti-nalinakAnti-R_Suryaprakash
03-Muruga_tirumal_maruga-Harikambhoji-DKJ
04-ezhiluDai_hamsanAdam-hamsanAdam-mAHARAJAPURAM s sRINIVASAN
05-mahAdEva_shiva_shambhO-rEvati-DKJ
06-manasAramatiyaNi_shivan-sAramati-MLV
07-rAma_nAmamE_tudi_manamE-dEsh-M Santhanam
08-manamalar_aLittu_maiyal-suraTi-Neyveli Santhana gopalan
09-shAnti_aLitiDum-cenjuruTi-tanjAvUr_sankara_iyer-Dr.R Sundar
10-ranjani_mrudhu_pankaja_lOchani-rAgamAlike-Adhi-DKJ
11-tA_dhirana-TILLANA-Anandabhairavi-DKJ
12-madhuram_madhuram-kharaharapriyA-Neyveli Santhana gopal
13-gIta_vAdya_naTana-nATakapriyA-Dkj
14-bAlasubramaNyan_pAdamE-vishNupriyA-TV Sankara Narayanan
15-manadhirkkugandhadhu-sinDhubhairavi-Adhi-KVN
16-shrI_rAjarAjEshvari-pUrvikalyANi